Euroviews. Europas gröna framtid ligger även i händerna på företagsledare

Konsumenternas ökade förväntningar på företagsledare och varumärken att agera på ett hållbart och cirkulärt sätt kommer inte att försvinna. All forskning pekar på brådskan av åtgärder, skriver Dr Rodney Collins.

I mars släppte Mellanstatliga panelen för klimatförändringar (IPCC) den fjärde och sista delen av sin forskning om klimatkrisen, som sammanfattar framtida åtgärder som måste vidtas för att stoppa framstegen av klimatsammanbrottet.

En av dess starkaste varningar är att framtida mänskligt liv kommer att bero på åtgärder som vidtas under de nästa sju åren.

Rapporten kommer att ligga till grund för diskussionerna på COP28, som äger rum i slutet av detta år. Mycket av den har redan granskats av FN:s 200 deltagande nationer, och det är rättvist att säga att kärnan i debatten hittills har förts på en regeringsnivå.

Men med brådskande kritik kan vi inte enbart lita på regeringar för att agera tillräckligt snabbt. En annan viktig bedömning av rapporten är att “den globala ekonomiska nyttan av att begränsa den globala uppvärmningen till 2 grader, överstiger kostnaden för att mildra den i större delen av den bedömda litteraturen.”

På andra sätt lönar det sig att hålla planeten vid liv — och de system i vilka vi opererar idag kanske inte är upp till uppgiften.

Varumärkesimperativ — agera nu eller förlora på lång sikt Det är inte bara IPCC som säger detta. Kunderna, de människor företag sannolikt tar mest hänsyn till, säger detta också. Faktum är att de ropar ut det.

Nylig forskning utförd av vår underrättelseenhet på McCann Worldgroup, Truth Central, fann att 90% av allmänheten anser att företagsledare bör vara lika ansvariga inför allmänheten som politiska ledare, och tre av fyra européer förväntar sig att varumärken ska spela en större roll i att lösa samhällsproblem.

Klimatförändringarna är i förgrunden av dessa problem, och oron accelererar bara.